Sviatky vo svete
Sviatky a dni voľna vo vybrabých krajinách.

Štátne sviatky vo svete

Dátumy štátnych sviatkov vo svete sa môžu hodiť hlavne dovolenkárom, cestovateľom každého druhu, obchodníkom a tak podobne.
Pomôžu Vám predchádzať problémom so zavretými inštitúciami, obchodmi, tiež s rôznymi obmedzeniami alebo ťažkostiam na cestách.

Počet sviatkov v EÚ

Najmenej štátnych sviatkov zo zemí Európskej únie majú občania Holandska. Naopak Nemecko, Rakúsko, Portugalsko a Slovensko patria medzi krajiny s najväčším počtom štátnych sviatkov.
Len dva dni sú štátnym sviatkom vo všetkých členských krajinách Európskej únie a to:1. január a 25. december.

Štátne sviatky vo svete

Sviatky v Chorvátsku

1. jaunár: Nový rok,     6. január: Traja králi,     pohyblivý sviatok: Veľká noc, zahrňuje Veľkonočný pondelok,     1. máj: Sviatok práce,     pohyblivý sviatok: Sviatok Božieho tela,     22. júna: Deň boja proti fašizmu,     25. júna: Deň Štátnosti,     5. augusta: Deň víťazstva a vďakyzdania,     15. augusta: Nanebevzatie Panny Márie,     8. október: Deň nezávislosti,     1. november: Všech svätých,     25. a 26. december: Vianoce

Sviatky v Grécku

1. január - Nový rok,     6. január - Sviatok Zjavenia Pána, oslavujúci pokrstenie Krista v rieke Jordán,     7. január - Sviatok Jána Krstiteľa,     25. marec - Sviatok Zvestovania Panny Márie a Deň nezávislosti,     Veľká noc - Veľký piatok, veľkonočná nedeľa a veľkonočný pondelok,     1. máj - Sviatok jari a sviatok práce,     25. máj - Jónsky deň - oslava pripojenia Jónskych ostrovov ku Grécku,     Začiatok júla: Svätodušné sviatky,     30. júla: Sviatok svätých apoštolov,     15. august: Sviatok Nanebovzatie Panny Márie,     28. október: Deň "Óchi", oslava odmietnutia talianskeho ultimáta v roku 1941,     25. a 26. december: Vianoce

Sviatky v Španielsku

1. január - Nový rok,     6. január - Traja králi,     Zelený štvrtok a Veľký piatok - pohyblivý dátum podľa Veľkej noci,     1. máj - Sviatok práce,     15. august - Sviatok nanebevzatie Panny Márie,     12. október - Štátny sviatok Španielska,     1. novembrer - Sviatok všech svätých,     6. december - Deň španielskej ústavy,     8. december - Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie,     25. december - Vianoce

Sviatky v Taliansku

1.1. Nový rok,     6.1. Traja králi,     Veľká noc ,     25.4. Deň oslobodenia,     1.5. Sviatok práce,     2.6. Založenie Talianskej republiky,     15.8. Nanebevzatie Panny Márie, sviatok rodiny, vyvrcholenie talianskej dovolenkovej sezóny,     1.11. Všech svätých,     8.12. Počatie Panny Márie,     25.-26.12. Vianoce

Sviatky v Bulharsku

1. január – Nový Rok,     3. marec – Štátny sviatok,     Veľká Noc a prvý pondelok po Veľkej Noci,     1. máj – Sviatok Práce,     6. máj – Gergjovden (Deň Svätého Juraja), a Deň Bulharskej Armády,     24. máj – Deň Cyrila a Metoda,     6. september – Deň Spojenia,     22. september – Deň Nezávislosti,     1. november – Deň Bulharských Hrdinov Obrodenia,     24., 25., a 26. december – Vianoce

anglicko.png, 1,8kB

Sviatky v Anglicku

1. január – Nový Rok,     Veľkonočný piatok,     Veľkonočný pondelok,     Prvá májová nedeľa – tzv. Royal May Day,     Posledný májový pondelok – tzv. Spring bank holiday,     Posledný augustový pondelok – tzv. Summer bank holiday,     25. december – Vianoce,     26. december – Vianočné sviatky,    
Ak niektoré zo štátnych sviatkov pripadnú na sobotu alebo nedeľu, potom je voľným dňom najbližší pondelok.

Sviatky v USA

New Year´s Day - 1. Január,     President´s Day - 3-tí pondelok v januári,     Memorial Day - posledný pondelok v máji - (spomienka na mŕtvych a obete vojny),     Independence Day - Deň nezávislosti, národný sviatok (4.7.),     Labor Day - Deň práce (prvý pondelok v septembri),     Columbus Day - 2-hý pondelok v októbri, Veterans Day - 11. 11.,     Thanksgiving - Deň vďakyvzdania - 3-tí štvrtok v novembri,     Christmas Day - 25. 12.,    
Okrem týchto základných sviatkov, ktoré sú štátnymi sviatkami v celej Únii, má každý štát naviac svoje národné sviatky.

Sviatky v Egypte

Svetské sviatky
1. január - Nový rok,  8. marec - štátny sviatok,  25. apríl - Deň oslobodenia Sinaja,  1. máj - Sviatok práce,  18. jún - Deň nezávislosti - odchod Britov a vyčistenie zóny Suezského prieplavu,   23. júl - Deň revolúcie - výročie revolúcie z roku 1952,   6. október - Deň ozbrojených síl,   24. október - Deň mesta Suez,   23. december - Deň Víťazstva - vstup do Port Saidu,  
najväčšie náboženské sviatky
7. január - Koptské vianoce,   pohyblivý sviatok - Qurban Bairam - sviatok pútnikov,   pohyblivý sviatok - moslimský Nový rok,   pohyblivý sviatok - Mulid an-Nabi - Prorokové narodeniny,   pohyblivý sviatok - koptský Veľký piatok a Veľká noc (apríl),   pohyblivý sviatok, prvý pondelok po koptskej Veľkej noci - Šam an Nessim (Národný deň jary),   pohyblivý sviatok - Ramadan Bairam - koniec pôstneho mesiaca ramadánu,  
Medzi moslimné slávnosti patrí vedľa Ramadánu napríklad tzv. Chaban - tichý, rozjímavý moslimský sviatok, ktorý sa oslavuje večer pred začiatkom Ramadánu.